artykuły

impregnowanie drewna

Impregnowanie drewna – jak działają impregnaty?

Jak działają impregnaty? Aby zwiększyć trwałość drewna stosuje się chemiczną ochronę drewna tzw. impregnowanie drewna. Skuteczność zabiegów ochronnych jest uzależniona od jakości preparatów oraz ilości i głębokości ich wprowadzenia w drewno. Impregnaty są konieczne, gdy chcemy, aby drewno uzyskało nowe, określone właściwości, przez co ma ono zapewnioną większą trwałość na etapie surowca lub materiału. Ogólny Read more about Impregnowanie drewna – jak działają impregnaty?[…]

spuszczel pospolity

Ksylofagi – środowisko życia szkodników drewna

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ksylofagi dobrze czuły się w drewnie? Drewno dla szkodników odgrywa ogromną rolę, gdyż może pełnić nie tylko funkcję schronienia, ale także pożywienia (lub też obie jednocześnie). Przede wszystkim w drewnie musi występować dostateczna ilość wymaganych składników odżywczych. Ksylofagi czyli szkodniki drewna muszą zostać zaspokojone energetycznie przez tworzące drewno celulozę Read more about Ksylofagi – środowisko życia szkodników drewna[…]

impregnowanie drewna

Impregnowanie drewna – chemiczna ochrona drewna

Chemiczne środki ochrony drewna – impregnowanie drewna Mówiąc o chemicznych środkach ochrony drewna najpierw warto odwołać się do ogólnej definicji ochrony drewna. Jest to bowiem ogół działań ludzkich mających na celu eliminację danego zagrożenia ze strony czynników niszczących ten surowiec lub materiał i wzmacniających jego naturalną trwałość. Ochrona drewna może być oparta na stosowaniu środków Read more about Impregnowanie drewna – chemiczna ochrona drewna[…]

budowa drewna

Budowa drewna

Budowa drewna O właściwościach drewna i jego przydatności do celów technicznych decydują określone cechy anatomiczne, mikroskopowa oraz makroskopowa budowa, a także jego skład chemiczny. Z czego składa się drzewo? Główną masę drewna tworzą substancje organiczne, do których zaliczamy takie pierwiastki jak: węgiel, wodór, tlen, i azot. Średnio uznaje się, iż absolutnie suche drewno zawiera 49,6% Read more about Budowa drewna[…]

impregnowanie drewna

Impregnaty do drewna dawniej i obecnie

Impregnaty wczoraj i dziś Drewno od niepamiętnych czasów było wykorzystywane do tworzenia budowli, dzieł sztuki, narzędzi czy też sprzętów. Przechowywane w niesprzyjających warunkach czy też narażone na działanie grzybów, owadów, wilgoci traci swoje piękno i ulega przyspieszonemu niszczeniu. Stąd też na różne sposoby próbowano uratować je i opóźnić ten proces. Pierwsze impregnaty Najstarsze informacje o Read more about Impregnaty do drewna dawniej i obecnie[…]

budowa owadów

Budowa szkodników drewna

Budowa ciała owadów niszczących drewno Budowa ciała Ciało dojrzałego osobnika składa się z trzech, wyraźnie oddzielonych od siebie części: głowy, tułowia oraz odwłoka, które powstały w wyniku zrośnięcia się segmentów w różnej liczbie. Segmenty te mogą być bardziej lub mniej widoczne. U larw są one dobrze dostrzegalne. Ciało owada, w zależności od gatunku i stadium Read more about Budowa szkodników drewna[…]

spuszczel zwalczanie

Fizyczne metody zwalczania szkodników drewna

Fizyczne metody zwalczania owadów Zwalczanie owadów w drewnie jest procesem skomplikowanym i wymagającym dostosowania odpowiednich rozwiązań, dzięki którym skutecznie można rozwiązać problem. Gdy z różnych powodów metody chemiczne są nietrafione to koniecznie należy sięgnąć po fizyczne metody zwalczania owadów. Polegają one na wykorzystaniu niektórych czynników fizycznych, które zostają zaaplikowane w takim stanie jakościowo-ilościowym, w jakim Read more about Fizyczne metody zwalczania szkodników drewna[…]

czynniki powodujące niszczenie drewna

Czynniki powodujące niszczenie drewna

Czynniki powodujące niszczenie drewna Drewno jest bardzo ważnym materiałem wykorzystywanym m.in. w budownictwie, papiernictwie czy też przemyśle chemicznym. Ten materiał budowlany i element wykończenia wnętrz towarzyszy człowiekowi od stuleci. Jego popularność wynika z faktu, iż jest ono eleganckie oraz praktyczne. Niestety, drewno jest także podatne na uszkodzenia mechaniczne i wpływ destrukcyjnych czynników atmosferycznych i biologicznych. Read more about Czynniki powodujące niszczenie drewna[…]