20 czerwca 2018

miazgowiec parkietowiec – szkodnik drewna

miazgowiec parkietowiec

miazgowiec parkietowiec

miazgowiec parkietowiec

Miazgowiec parkietowiec to brunatny chrząszcz o ciemnym odcieniu spotykany powszechnie na terenie całej Europy. Żeruje w bieli gatunków liściastych. Okres rozwoju tego gatunku trwa jeden rok. Larwy drążą bardzo głębokie kanały w drewnie.

występowanie:

Jednym ze szkodników niszczących drewno jest miazgowiec parkietowiec. Gatunek ten jest powszechnie spotykany na terenie Europy, Afryki Północnej, w wielu częściach Azji oraz w Ameryce Północnej. Owad ten występuje także w Polsce, gdy tylko napotka sprzyjające warunki by się rozwijać. Na miejsce swojego żeru wybiera wewnętrzny biel gatunków liściastych, głównie pierścieniowo- naczyniowych, chętnie pożywia się w surowcu, jak i drewnie przetartym oraz użytkowym.

wygląd:

Miazgowiec jest brunatnym chrząszczem o mniej lub bardziej ciemnym odcieniu. Jego ciało ma długość 2,5-5mm i jest nieco bardziej spłaszczone niż u owadów z rodziny kołatkowatych. Przyglądając się kształtowi przedplecza z góry zauważymy, iż ma on formę czworokąta, węższego u nasady pokryw skrzydłowych. Na wierzchu nieznacznie owłosionego przedplecza znajdują się punkty, między którymi widać pomarszczony oskórek. Cechą charakterystyczną wyróżniającą miazgowca pakietowca spośród innych gatunków miazgowca jest podłużne, owalne, dość płytkie zagłębienie usytuowane na środku przedplecza.

Czułki parkietowca są jedenastoczłonowe z dwuczłonową buławką na końcu. Jaja wszystkich gatunków miazgowców wyglądają podobnie- są cienkie, bardzo wydłużone, mają okrągły przekrój poprzeczny oraz cienki wyrostek na jednym końcu. Po opuszczeniu jaja larwa ma biały kolor oraz smukły kształt ciała. Charakterystyczny dla miazgowców wygląd drobnoowłosionego pędraka owad ten otrzymuje dopiero po pierwszym linieniu. Larwy wszystkich miazgowców różnią się tym od larw kołatkowych, iż na ósmym pierścieniu odwłoka występuje przetchlinka oraz mają inną budowę odnóży.

charakterystyka owada:

Miazgowiec parkietowiec roi się od maja do czerwca. Największa aktywność chrząszczy tego gatunku przypada o zmroku. Po akcie kopulacyjnym samice często nadgryzają drewno, aby najprawdopodobniej sprawdzić, czy zawiera ono niezbędne składniki do rozwoju larw, bowiem zasiedlanie ma miejsce wyłącznie w drewnie, które jest zasobne w proteiny i skrobię. Samica składa kilka jaj – pojedynczo lub po kilka sztuk w przecięte naczynia drewna, głównie pierścieniowo-naczyniowego, na głębokość 2-5mm. Do złożenia jaj samica wykorzystuje poprzeczne przekroje drewna, nierzadko również drobne pęknięcia lub próbne nadgryzienia. Szacuje się, iż jedna samica składa średnio ok. 70 jaj, a okres składania wynosi około 1-2 tygodni.

Czas, po upłynięciu którego następuje wylęganie się larw, jest uzależniony od temperatury. Optymalna temperatura do składania jaj to 17-23 stopnie oraz wilgotność drewna wahająca się między 10 i 20%. Wyrośnięte larwy mogą osiągać ok. 6mm długości. Przepoczwarzanie odbywa się tuż pod powierzchnią drewna w poszerzonym nieco końcu drewna. Kolejne stadium, czyli forma poczwarki trwa 8-20 dni i ma na niego wpływ temperatura otoczenia. Chrząszcze żyją na wolności około 2 tygodni. Okres rozwoju jednego pokolenia poza budynkami trwa 1 rok. W ogrzewanych przestrzeniach, przy sprzyjających warunkach – wystarczająca zawartość skrobi i białka w drewnie, czas ten może ulec skróceniu.

Dlaczego tak istotne jest zwalczanie miazgowca parkietowca?

Obecność miazgowca parkietowca w drewnie i drewnianych elementach wyposażenia wnętrz (meble, boazerie, parkiety, balustrady, okiennice) może wyrządzić ogromne zniszczenia. Miazgowiec upodobał sobie zwłaszcza bielaste drewno dębowe oraz m.in. jesionowe. Ponadto, szkodnik rujnuje w ten sam sposób składowany okrągły i przetarty materiał. Zasiedla drewno bielu przez wiele pokoleń, sprawiając że ta cześć pnia jest całkowicie uszkodzona – gdy parkietowiec raz wejdzie do drewna, to nie opuści go, póki biel nie będzie kompletnie zjedzony. Dobra wiadomość dla właścicieli np. antycznych, drewnianych mebli – insekt do swojego rozwoju potrzebuje stosunkowo niedawno wyrobionego materiału, bogatego w skrobię, zatem historyczne obiekty nie będą stanowiły dla niego łakomego kąsku.

jak można rozpoznać, iż drewno jest niszczone przez tego szkodnika?

Gdy w drewnianych elementach zaobserwujemy:

  • okrągłe otwory o średnicy do 2 mm,
  • pod otworami pojawiły się kopczyki mączki drzewnej,
  • larwy w otworach o opisanym wcześniej wyglądzie,
  • w pomieszczeniu czy też w pobliżu drewna żywe lub martwe dorosłe miazgowce.

zwalczanie miazgowca parkietowca:

Zwalczanie miazgowca parkietowca na własną rękę nie przyniesie spodziewanych efektów. Jego larwy drążą bardzo głębokie kanały w drewnie, dlatego konieczne jest użycie profesjonalnych środków o bardzo silnym działaniu, które umożliwią spenetrowanie drewna na odpowiedniej głębokości korytarzy. Metody zwalczania szkodników drewna

miazgowiec parkietowiec – szkodnik drewna
5 (100%) 3 votes