20 czerwca 2018

kołatek uparty(Anobium pertinax) – szkodnik drewna

kołatek uparty

kołatek uparty

Kołatek uparty – Występowanie:

Kołatek uparty występuje na terenie całej Europy, na Kaukazie oraz na Syberii. Północna granica zasięgu występowania kołatka upartego sięga daleko za koło podbiegunowe. W Polsce gatunek ten jest wszędzie pospolity.

Wygląd:

Brunatnoczarne chrząszcze, dość skąpo i krótkoowłosione mogą osiągać długość ciała ok. 5 mm. Przedplecze tego szkodnika nie jest tak bardzo wysklepione w kształt kaptura, jak to ma miejsce u kołatka domowego. Czułki kołatka brunatnego są 11 członowe. Ostatnie trzy człony czułków samców są dużo dłuższe niż u samic. Wzór zagłębień na pokrywach skrzydłowych oraz wygląd czułek są podobne do tych, jakie posiada kołatek domowy.

Larwa przypominająca pędraka dorasta do długości 9 mm. Na boku dziewiątego segmentu odwłoka występują drobne kolce, natomiast okolice otworu odbytowego są ich pozbawione.

Ogólna charakterystyka owada:

Poczwarki kołatka pojawiają się z końcem lata, natomiast rozwinięte chrząszcze opuszczają drewno dopiero w następnym roku, od końca kwietnia do czerwca. Po kopulacji samica składa jaja w szczelinach w drewnie oraz w otworach wylotowych ze starych żerowisk, które zostały pozostawione przez poprzednie pokolenia kołatków upartych. W pojedynczym fragmencie drewna może jednocześnie rozwijać się wiele pokoleń kołatka upartego.

Dlaczego tak istotne jest zwalczanie kołatka upartego?

Ten chrząszcz z rodziny kołatkowatych zazwyczaj zamieszkuje zawilgocone i zagrzybione drewno gatunków iglastych, rzadziej liściastych, znacznie przyspieszając zniszczenia powodowane przez grzyby rozkładu brunatnego. Nie zasiedla drewna o wilgotności poniżej 20%. Gatunek ten najczęściej opanowuje elementy dolnych części budynków, gdyż preferuje umiarkowane warunki termiczne.

Kołatek uparty jest uznawany za szkodnika drewna konstrukcyjnego, zawilgoconego i częściowo rozłożonego przez grzyby. Żer larw kołatka jest dopełnieniem strat spowodowanych przez grzyby. Gdy drewno jest słabo rozłożone to właśnie działalność tych chrząszczy jest dominującym czynnikiem wpływającym na uszkodzenia. Kołatka najczęściej można spotkać w podwalinach i przypodwalinowych belkach ściennych oraz legarach podłogowych, przez co zostaje naruszona konstrukcja obiektu.

Zwalczanie kołatka upartego:

Kołatek uparty na miejsce swojego żeru wybiera zagrzybione drewno, stąd też warto zawczasu zapobiec takiej sytuacji. Odpowiednia ochrona drewna pozwoli na ograniczenie strat. Koniecznie pamiętajmy o impregnacji drewna specjalnymi środkami grzybo i owadobójczymi. Zwalczanie kołatka upartego powinni przeprowadzić profesjonaliści, mający doświadczenie w walce z tego typu szkodnikami. Jedną z metod zwalczania kołatka upartego jest fumigacja porażonego drewna środkami chemicznymi.Sprawdź metody zwalczania szkodników drewna

kołatek uparty(Anobium pertinax) – szkodnik drewna
5 (100%) 3 votes