20 czerwca 2018

kapturnik ceglasty – szkodnik drewna

kapturnik ceglasty

kapturnik ceglasty

Kapturnik ceglasty – Występowanie:

Kapturnika ceglastego można spotkać na terenie całej Europy, z wyjątkiem jej północnej części (w Anglii rzadko). Poza Europą występuje również w północnej Afryce, Syrii i na Kaukazie. W Polsce kapturnik ceglasty jest gatunkiem występującym lokalnie.

Wygląd:

Dorosłe chrząszcze mają długość ciała od 6 do 13 milimetrów. Gatunek ten możemy poznać po walcowatym, podłużnym kształcie ciała i zakrywającym z góry głowę wypukłym przedpleczu, które wygląda jak nabrzmiałe. Barwa ciała kapturnika jest zazwyczaj czarna, poza charakterystycznymi czerwonymi pokrywami skrzydłowymi, choć zdarzają się osobniki, u których czarny jest nie tylko cały odwłok, a nawet całe ciało. Żuwaczki u kapturnika są ostro zakończone i wydłużone. Białe larwy o kształcie pędraka mają skąpe owłosienie i długość ciała do 15 mm.

Ogólna charakterystyka owada:

Chrząszcze kapturnika pojawiają się od maja do lipca. Gatunek ten jest ciepłolubny, dlatego bardzo chętnie zasiedla i niszczy drzewo w miejscach dobrze nasłonecznionych. Czasami zamieszkuje on także drewno opalone przez ogień. Samice składają jaja w szparach w drewnie.

Larwy pożywiają się bielem dębu, jesionu i innych gatunkach liściastych, także żerują w martwicach żywych drzew, pniakach, słupach oraz w surowcu na składowiskach. Drążą w drewnie chodniki o średnicy do 5 mm. Wnętrze chodników wypełnia dość szczelnie ubita mączka drzewna. W sprzyjających warunkach kapturnik może całkowicie zniszczyć drzewo oraz rozwinąć się w ciągu jednego roku. Cykl rozwoju jest uzależniony od zawartości skrobi i cukrów w drewnie.

Kapturnik ceglasty – Dlaczego tak istotne jest zwalczanie?

Kapturnik ceglasty może niszczyć zgromadzony na składowiskach biel drewna, zwłaszcza dębu i jesionu oraz półprodukty, np. klepki bednarskie, deseczki posadzkowe. Szkody te jednak w porównaniu do działań innych szkodników, są sporadyczne i nie mają w Polsce większego znaczenia gospodarczego.

Zwalczanie kapturnika ceglastego:

Żerowanie kapturnika ceglastego nie tylko na martwych częściach żywych drzew, słupach, pniakach, ale także na surowcach przemysłowych powoduje straty materialne oraz degradację naturalnego środowiska. Stąd też gdy zaobserwujemy, iż w drewnie zagnieździły się osobniki tego gatunku, koniecznie skontaktujmy się z profesjonalną firmą zajmującą się usługami takimi jak dezynsekcja i fumigacja. Sprawdź wszystkie metody zwalczania szkodników drewna

kapturnik ceglasty – szkodnik drewna
5 (100%) 3 votes